Marketing research

Weten wat de klant, het lid of de donateur wil, daar gaat het om! De vraag Wat wilt U? is interessant voor uw klanten. En de antwoorden zijn uitermate nuttig voor uw organisatie. 

Zest Marketing is gespecialiseerd in het in kaart brengen van wat mensen willen en hen dat vervolgens ook te bieden. Met de Wat Wilt U?© methode worden verwachtingen en percepties van klanten, leden of donateurs gemeten. Dit levert u inzicht op in de wensen en behoeften van uw klanten,leden en donateurs. Maar ook hoe zij uw dienstverlening ervaren en welk belang zij hechten aan de verschillende aspecten van de dienstverlening. 

Lees ook de volgende artikelen:

Wat houdt de methode in?

Wat Wilt U?© is een onderzoeksmethode van Zest Marketing. Maar het is ook een methode die gericht is op het verder ontwikkelen van de marktbewerking van organisaties (werving, behoud, upgraden, terughalen). Men zou kunnen zeggen: Zest Marketing onderzoekt niet om te onderzoeken, maar Zest Marketing onderzoekt om de marktbewerking te verbeteren: onderzoek is het middel, marktbewerking het doel.
 
Zest Marketing hanteert hiervoor een kwantitatieve onderzoeksmethode. De techniek die toegepast wordt, is gebaseerd op de ServQual-techniek, welke bijzonder geschikt is voor organisaties die diensten vermarkten en de tastbaarheid dus gering is. 

Microtargeting

Segmentaties leidden tot nieuwe doelgroepen, de zogenaamde microtargets, die gericht 1 op 1 benaderd kunnen worden met nieuwe vormen van communicatie of een andersoortig aanbod. Zo kan een organisatie gericht vraaggestuurd werken aan de verbetering van de werving, het behoud en upgraden van bestaande leden en zelfs het terugwinnen van ex-leden. 
 
Dit is mogelijk omdat van de antwoorden van de respondenten op de gestelde vragen in een database worden opgeslagen. De antwoorden zijn gekoppeld aan het NAW-gegeven van de respondent. 1 op 1 marketing behoort dan ineens tot de mogelijkheden van de organisatie. De meting is dus niet anoniem.
 

Deliverables

 • een gedigitaliseerde vragenlijst die gemiddeld drie jaar of langer gebruikt kan worden
 • strategische priorisering van activiteiten als het gaat om dienstverlening en productaanbod
 • segmentatie  die ingezet  kan worden  voor  een  beter afgestemd  behoud  en/of  werving van klanten, leden of donateurs
 • een gevulde marketing database die direct voor marktbewerking en communicatie  ingezet kan worden, inclusief rapportage en presentatie

Wat zijn de vervolgstappen?

Strategieontwikkeling
Na de uitvoer van het Wat Wilt U?© kunnen nieuwe marketing- en communicatiestrategieën worden gedefinieerd. 
 
Marktbewerkingsplan
In de laatste fase wordt een marktbewerkingsplan opgeleverd. In het marktbewerkingsplan worden pilots gedefinieerd inzake werving, bediening, behoud, etc. 

Hoe lang duurt het?

De totale doorlooptijd van een Wat Wilt U?© onderzoek bedraagt ongeveer 8 tot 12 weken.

Wat kan met de methode worden aangetoond?

De methode toont aan in hoeverre een organisatie tegemoet komt aan de verwachtingen van individuele klanten, leden of donateurs en speelt in op de verwachtingen van potentiële klanten, leden of donateurs. De uitkomsten geven aan waar door de organisatie concreet aan moet werken om bijvoorbeeld de dienstverlening en de communicatie beter te laten aansluiten bij de gesignaleerde verwachtingen. 

Wat levert het uw organisatie op?

 • de klant, het lid of de donateur wordt door deze manier van werken centraal gesteld
 • marketing- en communicatieactiviteiten zijn vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd
 • er kan relatief snel en eenvoudig gestart worden zonder veel impact op uw organisatie
 • de juiste (communicatie)technieken voor het behoud van klanten, leden of donateurs kunnen worden toegepast
 • behoudtechnieken leiden tot het werven van nieuwe klanten, leden of donateurs 
 • de effecten zijn meetbaar, in kwalitatieve zin (attitudes) en kwantitatieve zin (cijfers)
 • de aanpak is geschikt voor de lange termijn, maar biedt op korte termijn direct resultaat
 • de methode draagt bij aan het vergroten van de marktgerichtheid en daardoor aan het succes van de totale organisatie

Een voorbeeld

Een natuurbeschermingsorganisatie had de verwachting dat de leden natuur zagen als een groen bos met daarin verschillende dieren. Deze natuur moet beschermd worden (vergezichten, rust, alleen, mooi). Dit lieten ze op verschillende manieren terugkomen in hun communicatie naar hun leden toe. Echter, na het doen van Wat Wilt U© onderzoek bleek dat er drie verschillende percepties konden worden onderscheiden:
 
 1. De groep die de organisatie al voor ogen had en natuur zag als een groen bos met verschillende dieren, zoals vogels, eekhoorntjes en herten. Voor deze groep staat natuur op de voorgrond en natuur moet worden bescherm

 

 

 1. Maar er bleek ook een grote groep leden te zijn die natuur zagen als gezellig met het gezin naar het bos op zondagmiddag. Maar er moet dan wel iets te doen zijn (restaurants, bezoekerscentrum, speeltuinen, schotse hooglanders). Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen zijn

 

 

 1. En er bleek ook een grote groep leden te zijn voor wie natuur de achtergrond is waarin een bepaalde hobby wordt beoefend. Deze groep is actief in de natuur (fietsen, varen, wandelen, nordic walking, bergbeklimmen, motorrijden, etc.). 
 
 

Door hier als vereniging op in te spelen (marketing, communicatie, producten en diensten) kon de organisatie in een aantal jaren een ledengroei realiseren van 241%. Daarnaast liep het verloop met 40% terug.

Actuele projecten

 

N

 

Geef uw mening...

Contact

Midden-Nederland      Noord-Nederland
Herensingel 19                        
Schoolstraat 19
1382 VM WEESP                     9251 EA BURGUM


Postadres:
Postbus 218
1380 AE WEESP

Tel: 0294 - 490070
Fax: 0294 - 490071
E-mail: klaas@zest.nl 

BTW nummer: 80.67.47.547 
Kamer van Koophandel: 33.29.99.83